APPLY

17. june 2013 at 11:48 | Eve*
THESE RULES ARE ONLY INFORMATIVE,
IT'S NOT CONDITION COMPLY ALL THE
POINTS
TYTO PRAVIDLA JSOU JEN INFORMATIVNÍ,
NENÍ PODMÍNKOU SPLNIT VŠECHNY
BODY

REGULLAR AFFI
no rasist or porno stuff
more than 50 visitors per day
updates once a week

STÁLÁ AFFI
žádný rasistický nebo porno materiál
více jak 50 návštěvníků za den
aktualizace alespoň 1x týdně

TOP AFFI
no rasist or porno stuff
more than 100 visitors per day
passable layout
good content
regular updates

TOP AFFI
žádný rasistický nebo porno materiál
více jak 100 návštěvníků za den
obstojný layout
dobrý obsah
pravidelné aktualizace

PLEASE, USE THIS FORM
and write to comments for confirm.

PROSÍM, POUŽIJ TENTO FORMULÁŘ
a napiš do komentářů pro potvrzení.
 

Be the first one to judge this article.

Actual articles

Reklama